Elewi Narodowych Sił Rezerwowych oraz kadra 6 batalionu powietrzno-desantowego z Gliwic w Częstochowie

W ramach przygotowania duchowego do ważnego momentu jakim jest przysięga wojskowa, elewi Narodowych Sił Rezerwowych wraz z kadrą 6 batalionu powietrzno-desantowego z Gliwic wyruszyli na Pielgrzymkę autokarową do Częstochowy. W dniu 28 maja w sobotę w szczególny dzień zawierzenia Matce Bożej 105 chętnych uczestników Pielgrzymki wzięło czynny udział we Mszy św. przed Obrazem Jasnogórskiej Pani. W tym szczególnym czasie Roku Bożego Miłosierdzia, w Roku 1050-lecia Chrztu Polski oraz 50-lecia odnowienia Ślubów Jasnogórskich Narodu Polskiego, społeczność wojskowa miasta Gliwice zawierzyła Matce Bożej losy Ojczyzny oraz swoich rodzin.

Po zakończonej Eucharystii elewi mieli możliwość wysłuchania dziejów Klasztoru Jasnogórskiego przedstawionego przez o. Andrzeja Grada pracownika Kurii oraz referenta ds. powołań we wspólnocie. Po wysłuchanej prelekcji pielgrzymi odwiedzili muzeum związane z historią chrześcijaństwa w Polsce oraz ważnymi wydarzeniami z dziejów Rzeczypospolitej.

Całość pielgrzymi została zakończona pamiątkowym zdjęciem przy pomniku kard. Stefana Wyszyńskiego przed wałami Klasztoru Jasnogórskiego w 35 rocznicę śmierci Prymasa Tysiąclecia.

ks. ppor. Sławomir Bylina, http://ordynariat.wp.mil.pl/pl/693_21298.html