Gliwice: „Biała Niedziela” w parafii garnizonowej w Gliwicach

Dzień 4 września w kościele św. Barbary w Gliwicach obfitował w wiele wydarzeń. Z inicjatywy zespołu medycznego Garnizonu Gliwice, przeprowadzono tzw. „Białą Niedzielę”. Siedmiu wspaniałych ratowników medycznych z jednostek wojskowych AGAT, 6 batalionu powietrzno-desantowego oraz 4 WOG-u, służyło pomocą medyczną parafianom i sympatykom parafii garnizonowej. Począwszy od porannych Mszy św. po ich zakończeniu, wierni mieli możliwość zmierzenia ciśnienia, pomiaru poziomu cukru we krwi oraz poziomu cholesterolu. Pacjenci mogli także skorzystać z porad medycznych kierowanych przez ratowników. Akcja przerosła zamierzone oczekiwania skupiając licznie zgromadzonych uczestników.

Również w niedzielę, parafia wspólnie z przedstawicielami Szarych Szeregów im. Ziemi Żałozieckiej, którzy przybyli z terenu całego kraju (Poznań, Wrocław) obchodzili 77 rocznicę powstania Związku. W uroczystej Eucharystii udział wzięli żyjący przedstawiciele Szarych Szeregów oddziału Gliwice, jak również harcerze z Tarnowskich Gór. Wartym uwagi jest fakt, że oddział gliwicki był pierwszym oddziałem Szarych Szeregów w kraju, w którego szeregi włączona była m.in. pochowana uroczyście 28 sierpnia Danuta Siedzikówna pseudonim „Inka”.

Po zakończonej uroczystości odmówiono modlitwy pod pamiątkową tablicą Szarych Szeregów w przedsionku kościoła, oraz złożono wiązanki kwiatów w parafialnej Golgocie.