Obchody rocznicy smoleńskiej

W kościele garnizonowym w Gliwicach uczczono pamięć delegacji rządowej na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

O godz. 18.00 proboszcz Parafii wojskowej odprawił uroczystą mszę św. ku pamięci ofiar zbrodni katyńskiej oraz ofiar katastrofy smoleńskiej.

Po mszy św. przed Golgotą Wschodu odmówiono za poległych i zmarłych dziesiątek Różańca, a następnie odbył się Apel smoleński zakończony salwą kompanii honorowej. Uroczystości odbyły się pod patronatem Dowódcy Garnizonu Gliwice płk Mirosława Molika.

ks. ppłk Mirosław Kwiatkowski, http://ordynariat.wp.mil.pl/pl/690_21040.html