Święto 6 batalionu powietrznodesantowego

Uroczystości 6 batalionu powietrznodesantowego obchodzone dnia 13 maja 2016 r. rozpoczęły się uroczystą Mszą św. w kościele garnizonowym św. Barbary w Gliwicach. Przy udziale pocztu sztandarowego, kompanii reprezentacyjnej i kadry batalionu na czele z ppłk Robertem Kruzem modlono się w intencji całego składu osobowego jednostki. Warto wspomnieć, że jednostka obchodzi w tym roku 59 rocznicę przeformowania z 6 pomorskiej dywizji powietrznodesantowej, 20 rocznicę nadania sztandaru oraz 16 rocznicę pobyty w Gliwicach. Tego dnia również wspominano 17 r. śmierci oraz 90 rocznicę narodzin patrona jednostki gen. dyw. Edwina Rozłubirskiego.

Dalszy ciąg uroczystości przeniósł się na teren garnizonu, gdzie przy udziale zaproszonych gości i ok. 2500 dzieci z terenu miasta, przeprowadzono tzw. „Dzień otwartych koszar” zapewniając m.in. pokaz sprzętu wojskowego, liczne gry terenowe i zabawy dla dzieci. Obecni mogli zobaczyć również uroczysty apel, pokaz skoków spadochronowych, walki wręcz czy nawet pokaz futbolu amerykańskiego. Całość święta uwieńczono żołnierskim poczęstunkiem oraz balem spadochronowym.

ks. ppor. Sławomir Bylina, http://ordynariat.wp.mil.pl/pl/693_21222.html