Wręczenie świadectw ukończenia kursu przedmałżeńskiego i pożegnanie żołnierzy NSR

Począwszy od stycznia br. żołnierze Narodowych Sił Rezerwy uczestniczyli w szkoleniu na terenie 6 batalionu powietrzno-desantowego w Gliwicach. W ramach dodatkowych zajęć podjęto starania w celu zorganizowania kursu przedmałżeńskiego. Przygotowanie do zawarcia związku małżeńskiego i życia w rodzinie wymaga również przygotowania duchowego. Nauki rozpoczęły się w styczniu i zakończyły się 29 kwietnia br. uroczystym wręczeniem świadectw ukończenia Kursu Przedmałżeńskiego. Wręczenia dokonał obok dowódcy batalionu ppłk Roberta Kruza kapelan jednostki ks. ppor. Sławomir Bylina. Uczestnikami kursu byli również żołnierze, JW. AGAT, 6 batalionu powietrzno-desantowego oraz 12 żołnierzy NSR.

Realizowane zagadnienia dotyczyły takich tematów jak: Fundament wiary chrześcijańskiej, struktura hierarchii wartości, analiza definicji małżeństwa, miłość w małżeństwie, tworzenie wspólnoty małżeńskiej, odpowiedzialne rodzicielstwo, powołanie do wspólnoty w Kościele, chrześcijańskie wychowanie dzieci, udział w sakramentach i sakramentaliach w Kościele, godność sakramentu małżeństwa.

Spotkania były okazją do rozmów i wymiany spostrzeżeń związanych ze współczesną rolą rodziny w oparciu o aktualne nauczanie Kościoła katolickiego oraz osobiste doświadczenia uczestników kursu.

ks. ppor. Sławomir Bylina, http://ordynariat.wp.mil.pl/pl/690_21144.html