Msza z okazji 5-lecia Fundacji Salut

4 listopada 2023 r. z okazji 5-lecia Fundacji Salut, w Parafii Wojskowej w Gliwicach odbyła się uroczysta msza święta.
Przebieg  mszy był wielowarstwowy i skupiał się na uczczeniu osiągnięć fundacji, wspieraniu służb mundurowych oraz duchowym aspekcie ich pracy. Chcąc wrócić do tradycji, do korzeni cała msza przeprowadzona była w języku łacińskim. Msza rozpoczęła się przemarszem, w takt Bogurodzicy odśpiewanej przez Chór Gregoriański, a uczestniczyli w nim duchowni, przedstawiciele fundacji, Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego, Husaria Signum Polonicum, przedstawiciele służb mundurowych, profesorowie, sędziowie, dowódcy, komendanci oraz inni ważni goście. Wszyscy byli ubrani w odpowiednie stroje związane z ich funkcją.
Po wejściu do kościoła, ks. ppłk Krzysztof Smoleń wygłosił krótkie przemówienie, w którym przywitał wszystkich zgromadzonych, podziękował za ich obecność i krótko przedstawił historię oraz osiągnięcia fundacji. Duchowny wygłosił także homilię, w której podkreślił znaczenie służby mundurowej, poświęcenie i oddanie, jakie niosą ze sobą ci, którzy pełnią tę służbę. Po Mszy Świętej prezes Fundacji Salut podziękował wszystkim za udział, a także uhonorował szablami osoby, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju oraz funkcjonowania Salut – Bogdan Grządziel, firma „Twist-Pol” oraz dr Wojciech Sołtys.   Wręczone zostały także pamiątkowe statuetki i medale dla osób, którzy biorą czynny udział w działaniach na rzecz Fundacji: płk Grzegorz Gdula, Ks. Ppłk Krzysztof Smoleń, płk Szymon Noworyta, prof. Leszek Wieczorek, dr Tomasz Pieniążek, płk Piotr Cyraz, KMK I w Sosnowcu Wojciech Bień, kpt. Dr. Grzegorz Piątkiewicz, mjr Mariusz Kanios, Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego, rycerz Andrzej Mroziński, Janusz Trzęsimiech, Husaria Signum Polonicum – Józef Pokojski, chórzystka Lilianna Czajkowska.
Podziękowanie otrzymał także prezes fundacji Grzegorz Matyjaszczyk. Na koniec, duchowny udzielił błogosławieństwa dla wszystkich zgromadzonych, podkreślając ich trud i zaangażowanie w służbę dla innych. Uroczystość zakończyła się przyjęciem, gdzie uczestnicy mieli okazję do rozmów, dzielenia się wrażeniami i planowania przyszłych działań fundac